Regulamin - GRAND PRIX HRUBIESZOWA - 2021r

 1. Cel imprezy:
  • Popularyzacja masowego kolarstwa i czynna forma wypoczynku
  • Promocja miasta Hrubieszowa
  • Promocja Lubelszczyzny
 2. Organizator:
  • Stowarzyszenie „Hrubieszów Na Rowerach" 22-500 Hrubieszów ul.Ciesielczuka 2 Tel. 84 696-23-81
 3. Termin i miejsce:
  • I Czasówka - 01.05.2021r Teratyn - Hrubieszów 15km (odwołana z powodu obostrzeń pandemicznych)
  • II Czasówka - 06.06.2021r Białopole - Hrubieszów 23 km
  • III Czasówka - 04.07.2021r Maziarnia - Hrubieszów 15 km
  • IV czasówka - 29.08.2021r Kryłów - Hrubieszów 18 km
   - Charakterystyka trasy: teren płaski, nawierzchnia asfaltowa (stan b. dobry)
 4. Zgłoszenia i zasady uczestnictwa:
  • W wyścigu mogą brać udział kolarze zrzeszeni i niezrzeszeni (licencja nie obowiązuje)
  • Zapisy odbywać się będą w dniu zawodów godz. 9.00-10.45 przy hali HOSiR lub na starcie do godz. 11:00
  • Start o godz. 11.15
 5. Sposób przeprowadzania zawodów:
  • Jazda indywidualna na czas
  • Zawodnicy startują co 1 min.
  • Kolejność startujących będzie losowana
  • Wyścig odbywać się będzie przy ruchu częściowo ograniczonym, prawą stroną jezdni bez przekraczania osi jezdni, obowiązują przepisy ruchu drogowego
 6. Kategorie wiekowe:
  • Kategoria junior - wiek 19 lat i młodsi rocznik 2002
  • Kategoria 0 - wiek 20-29 lat i rocznik 2001-1992
  • Kategoria I - wiek 30-39 lat rocznik 1991-1982
  • Kategoria II - wiek 40-49 lat rocznik 1981-1972
  • Kategoria III - wiek 50-59 lat rocznik 1971-1962
  • Kategoria IVa - wiek 60-64 lat rocznik 1961-1957
  • Kategoria IVb - wiek 65-69 lat rocznik 1956-1952
  • Kategoria V - wiek 70 lat wzwyż rocznik 1951
  • Kategoria Kobiety bez limitu wiekowego
  • Najlepszy zawodnik z Hrubieszowa
 7. Postanowienia końcowe:
  • W zawodach Grand Prix będzie prowadzona punktacja
   • Punktowane będą starty indywidualne (cztery starty)
   • Punktacją objęte będą wszystkie miejsca w kategoriach wiekowych
   • Im - 12pkt, IIm - 10pkt, IIIm - 8pkt, IVm - 7pkt, Vm - 6pkt, VIm - 5pkt, VIIm - 4pkt, VIIIm - 3pkt, IXm - 2pkt, Xm i każdy kto ukończy - 1pkt
   • Suma punktów z wszystkich startów wyłoni zwycięzcę
  • Pierwsze 3 miejsca w każdej kategorii będą nagrodzone pucharami, zwycięzca kategorii nagrodą rzeczową (po każdym starcie)
  • Miejsca 1-6 dyplomy
  • Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają wodę do picia i gorący posiłek
  • Obowiązuje wpisowe w wysokości 40 zł (od kat. 0 wzwyż)
  • Zwycięzcy w punktacji ogólnej otrzymają nagrody rzeczowe
  • Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu
  • Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.
   Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach
  • Niepełnoletni zawodnicy do lat 18 muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach
  • Wszyscy uczestnicy zostają ubezpieczeni przez organizatora (OC, NW)
  • Wyrażam zgodę na publikowanie mojego wizerunku na stronie internetowej Stowarzyszenia „Hrubieszów Na Rowerach”

 

Uczestnicy GP obowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zaleceń organizatorów.

W czasie GP obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych i narkotyków.

Inne informacje można uzyskać w siedzibie stowarzyszenia 
Hrubieszów, ul.Ciesielczuka 2 /HOSiR/, tel. 84 696-23-81
Komandor rajdów: Tadeusz Romaszko, tel. 505-735-101

 Regulamin rajdu rowerowego Stowarzyszenia „Hrubieszów Na Rowerach”


WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Każdy uczestnik przed startem w Rajdzie Rowerowym ma obowiązek zapoznać się z regulaminem
 • Udział w Rajdzie jest bezpłatny
 • Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach
 • Zaleca się używanie kasków oraz kamizelek odblaskowych
 • Osoby niepełnoletnie mające ukończone 15 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie
 • Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna
 • Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie


ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RAJDU:

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

 • Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem
 • Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu oraz uczestnictwo w nim małych dzieci nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu
 • Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m
 • Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku
 • W trakcie jazdy nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie
 • Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany
 • Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie
 • Przed wyruszeniem kierownik rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia
 • Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność

Uwaga: Na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe

Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !!!


Na trasie zabrania się:

 • Spożywania alkoholu i innych środków odurzających
 • Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych
 • Niszczenia przyrody
 • Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna
 • Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora


Odpowiedzialność organizatora:

 • Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich
 • Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych na trasie
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników
 • Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników


Postanowienia końcowe:

 • Wszyscy uczestnicy startując w Rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora
 • Zgłoszenie udziału w Rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegani
Skład zarządu "Hrubieszów Na Rowerach" w roku 2021:

Prezes - Tadeusz Romaszko

V- ce Prezes - Wojciech Stefaniak

Skarbnik - Marek Kuźniarski

Sekretarz - Jan Zderkiewicz

Członek - Artur Landman

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący - Andrzej Puzio

Członek - Urszula Watras

Członek - Stefan Sobolewski

Założyciele Stowarzyszenia:

Tadeusz Romaszko
http://www.hrubieszownarowerach.pl/images/tadeusz_romaszko.jpg
Marek Watras
http://www.hrubieszownarowerach.pl/images/marek_watras.jpg
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem