Archiwum

 

 

Współpraca:     

Sponsorzy:     "ADVENTURE" Artur Kuba

 

HARS Lucjan Hojda, Wolica 12 - Skup Fasoli

__

BIG STAR, 4F - ul. 3-go Maja 2, Hrubieszów

2018r.

REGULAMIN RAJDÓW ROWEROWYCH

REGULAMIN HRUBIESZOWSKA CZASÓWKA 2019

Data

Trasa

km

... ... ...
... ... ...

...

... ...
... ... ...
... ... ...
... ... ...
... ... ...
... ... ...

W 2019 roku przejechaliśmy ... rajdów na dystansie ... kmData

Trasa - nazwa imprezy

km

1 Maja I GRAND PRIX HRUBIESZOWA
Teratyn – Hrubieszów
Jazda indywidualna na czas – (szosa)
XI kat. wiekowych
13
9 Czerwca II GRAND PRIX HRUBIESZOWA
Białopole - Hrubieszów
Jazda indywidualna na czas – (szosa)
XI kat. wiekowych
23
7 Lipca III GRND PRIX HRUBIESZOWA
Hrubieszów - Teratyn - Hrubieszów
Jazda indywidualna na czas (szosa)
XI kat. wiekowych
26
18 Sierpnia
Międzynarodowe Zawody Kolarskie Służb Mundurowych – Start Wspólny
I trasa: Hrubieszów - Teratyn - Hrubieszów
II trasa: Hrubieszów - Wojsławice - Hrubieszów
I: 35
II: 63
1 Września IV GRAND PRIX HRUBIESZOWA
Jazda indywidualna na czas – (szosa)
Maziarnia - Moniatycze - Hrubieszów
Trasa z podjazdami
XI kat. wiekowych
18
15 Września Mistrzostwa Powiatu Hrubieszowskiego - jazda parami
Jazda parami męska na czas
Hrubieszów – Teratyn - Hrubieszów
II kat. wiekowe
26Imprezy zaprzyjaźnione:


...

 

REGULAMIN - GRAND PRIX HRUBIESZOWA – 2019r.

 1. Cel imprezy:
  • Popularyzacja masowego kolarstwa i czynna forma wypoczynku
  • Promocja miasta Hrubieszowa
  • Promocja Lubelszczyzny
 2. Organizator:
  • Stowarzyszenie „Hrubieszów Na Rowerach’’ 22-500 Hrubieszów ul. Ciesielczuka 2 (HOSiR) Tel. 84 696 23 81
 3. Termin i miejsce:
  • I Czasówka - 01.05.2019r
  • II Czasówka - 09.06.2019r
  • III Czasówka - 07.07.2019r
  • IV Czasówka. – 01.09.2019r.

   Charakterystyka trasy: teren płaski, nawierzchnia asfaltowa [stan b. dobry]
   Długość trasy - 23 km BIAŁOPOLE - HRUBIESZÓW
   Długość trasy - 13 km TERATYN – HRUBIESZÓW
   Długość trasy – 26 km HRUBIESZÓW - TERATYN – HRUBIESZÓW
   Długość trasy – 16 km MAZIARNIA – HRUBIESZÓW /podjazdy/

 4. Zgłoszenia i zasady uczestnictwa:
  • W wyścigu mogą brać udział kolarze zrzeszeni i niezrzeszeni (licencja nie obowiązuje)
  • Zapisy odbywać się będą w dniu zawodów od godz. 9.00- 10.30 przy hali HOSiR lub na starcie do godz. 10:50
  • Start o godz. 11.00 w Hrubieszowie, Teratynie, Maziarni i Białopolu /wg harmonogramu/
 5. Sposób przeprowadzania zawodów:
  • Jazda indywidualna na czas
  • Zawodnicy startują co 1 min.
  • Kolejność startujących będzie losowana
  • Wyścig odbywać się będzie przy ruchu częściowo ograniczonym, obowiązują przepisy ruchu drogowego
 6. Kategorie wiekowe:
  • Kategoria junior - wiek 19 lat i młodsi rocznik 2000
  • Kategoria 0 – wiek 20 - 29 lat i rocznik 1999-1990
  • Kategoria I – wiek 30 – 39 lat rocznik 1989-1980
  • Kategoria II – wiek 40 - 49 lat rocznik 1979-1970
  • Kategoria III – wiek 50 - 59 lat rocznik 1969-1960
  • Kategoria IV a – wiek 60 – 65 lat rocznik 1959-1954
  • Kategoria IV b – wiek 66 - 69 lat rocznik 1953 - 1950
  • Kategoria V - ponad 70 lat wzwyż rocznik 1949
  • Kategoria Kobiety bez limitu wiekowego
  • Najlepszy zawodnik z Hrubieszowa
  • Kategoria rowery inne niż szosowe
   (Dystans dla wszystkich kategorii wynosi 26km, 23 km 16 i 14 km)
 7. Postanowienia końcowe:
  • W zawodach Grand Prix będzie prowadzona punktacja.
   • Punktowane będą starty indywidualne (5 startów)
   • Punktacją objęte będą wszystkie miejsca w kategoriach wiekowych
   • Im – 12pkt, IIm – 10pkt, IIIm – 8pkt, IVm – 7pkt, Vm – 6pkt, VIm – 5pkt, VIIm – 4pkt, VIIIm – 3pkt, IXm – 2pkt, Xm i każdy kto ukończy – 1pkt
   • Suma punktów z wszystkich startów wyłoni zwycięzcę.
  • I miejsce w kategorii OPEN - 500zł (w każdej czasówce)
  • Pierwsze 3 miejsca w każdej kategorii będą nagrodzone pucharami, zwycięzca kategorii nagrodą rzeczową (po każdym starcie)
  • Miejsca 1 – 6 dyplomy
  • Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają gorący posiłek
  • Obowiązuje wpisowe w wysokości 30 zł (od kat. 0 wzwyż)
  • Zwycięzcy w punktacji ogólnej otrzymają nagrody rzeczowe
  • Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu
  • Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach
  • Niepełnoletni zawodnicy do lat 18 muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach
  • Wszyscy uczestnicy zostają ubezpieczeni przez organizatora (OC, NW)Copyright (c)2009 Hrubieszów Na Rowerach