REGULAMIN - GRAND PRIX HRUBIESZOWA Challange – 2023r.

 1. Cel imprezy:
  • Popularyzacja masowego kolarstwa i czynna forma wypoczynku
  • Promocja miasta Hrubieszowa
  • Wyłonienie najlepszych zawodników w kategoriach wiekowych
 2. Organizator:
  • Stowarzyszenie „Hrubieszów Na Rowerach”
  • 22-500 Hrubieszów ul.Ciesielczuka 2 Tel. 84  696 23 81
 3. Współorganizator
  • Gmina Miejska Hrubieszów
  • Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 4. Termin i miejsce:
  • I Czasówka - 01.05.2023r Kryłów – Gródek 15 km
  • II Czasówka - 28.05.2023 Gródek – Kosmów – Gródek 19 km
  • III Czasówka - 02.07. 2023 Mircze – Gródek 28 km
  • IV Czasówka - 17.09.2023 Teratyn – Hrubieszów 13,5 km

   Charakterystyka trasy: teren płaski, nawierzchnia asfaltowa [stan b. dobry]

 5. Zgłoszenia i zasady uczestnictwa:
  • W wyścigu mogą brać udział kolarze zrzeszeni (licencja obowiązuje) i niezrzeszeni (licencja nie obowiązuje)
  • Prawo startu mają wszystkie osoby, które dokonają rejestracji oraz uiszczą opłatę startową. Rejestracji należy dokonać elektronicznie, poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie: http://hrubieszownarowerach.pl/1_49_formularze-zgloszeniowe-2023.html do 2 dni przed zawodami oraz w dniu zawodów od godz. 9.00- 11.00 przy hali HOSiR ul. Ciesielczuka 2 w Hrubieszowie (biuro zawodów).
  • Opłaty startowe przyjmowane będą na konto Stowarzyszenia „Hrubieszów Na Rowerach” Bank Spółdzielczy w Chełmie filia w Hrubieszowie 14 8187 0004 2009 0190 5335 0001 z dopiskiem Grand Prix Hrubieszowa
  • Wysokość opłaty – amatorzy, bez licencji 60 zł.
  • Wysokość opłaty Masters z licencją CK, K30, K40, K50+ (60 zł), M20, M30, M40, M50, M60 – (80 zł), M70 – (50 zł)
 6. Sposób przeprowadzania zawodów:
  • Jazda indywidualna na czas
  • Zawodnicy startują co 1 min
  • Kolejność startujących będzie losowana przez komisję sędziowską
  • Start czasówki o godz. 12:00
  • Meta zawodów znajduje się w Hrubieszowie 200 m przed rondem
  • Czasy mierzone elektronicznie – kamera sportowa
  • Wyścig odbywać się będzie przy ruchu częściowo ograniczonym, prawą stroną jezdni bez przekraczania osi jezdni, obowiązują przepisy ruchu drogowego
  • Trasę zawodów zabezpiecza policja i inne służby porządkowe
 7. Kategorie wiekowe:
  • Kategoria CK20 - wiek 19 - 29 lat rocznik 2004 -1994
  • Kategoria K30 - wiek 30 - 39 lat rocznik 1993 - 1984
  • Kategoria K40 - wiek 40 - 49 lat rocznik 1983 - 1974
  • Kategoria K50+ - wiek 50 - 59 lat rocznik 1973 - 1964
  • Kategoria CM20 – wiek 19 - 29 lat rocznik 2004 - 1994
  • Kategoria M30 – wiek 30 - 39 lat rocznik 1993 - 1984
  • Kategoria M40 – wiek 40 - 49 lat rocznik 1983 - 1974
  • Kategoria M50 - wiek 50 - 59 lat rocznik 1973 - 1964
  • Kategoria M60 - wiek 60 - 69 lat rocznik 1963 - 1954
  • Kategoria M70 - wiek 70 + rocznik 1953 -
  • Kategoria Najlepszy zawodnik z Hrubieszowa
  • Uwaga: Kategoria Kobiety dla amatorów bez limitu wiekowego
 8. Postanowienia końcowe:
  • Zawodnik zobowiązany jest stawić się w boksie startowym, co najmniej dwie minuty przed planowanym czasem startu.
  • W przypadku spóźnienia się zawodnika na start, czas startu zostanie uruchomiony, a spóźnienie zostanie wliczone w oficjalny czasu przejazdu.
  • Spóźnienie na start nie może przekroczyć 30 sekund po planowanym czasie startu. Zawodnik, którego spóźnienie będzie większe, nie zostanie dopuszczony do startu.
  • Czas startu każdego zawodnika dodatkowo zostanie podany na liście startowej.
  • W przypadku wyprzedzania się zawodników na trasie , zabrania się zawodnikowi wyprzedzanemu zajeżdżania drogi zawodnikowi wyprzedzającemu oraz korzystania z tunelu aerodynamicznego.
  • Do wyścigu zostaną dopuszczone tylko osoby na sprawnych rowerach, wyposażone w sztywny kask rowerowy, założony na głowę i zapięty przez cały okres przebywania na trasie wyścigu.
  • Organizator zapewnia opiekę medyczną w postaci ratownika i karetką pogotowia naw wezwanie.
  • Ewentualne skargi i zażalenia dotyczące wyników zawodów mogą być wnoszone ustnie lub na piśmie zaraz po ogłoszeniu wyników w biurze zawodów.

   Zawodniczki i zawodnicy posiadający licencję będą klasyfikowani i otrzymają punkty w ramach Challenge, zgodnie z regulaminem Komisji Masters.

   W zawodach Grand Prix Amatorów będzie prowadzona punktacja.
   • Punktowane będą starty indywidualne /cztery starty/
   • Punktacją objęte będą wszystkie miejsca w kategoriach wiekowych
   • Im – 12pkt, II m – 10pkt, III m – 8pkt, IV m – 7pkt, V m – 6pkt, VI m – 5pkt, VII m – 4pkt, VIII m – 3pkt, IX m – 2pkt, X m i każdy kto ukończy – 1pkt
    - Suma punktów z wszystkich startów wyłoni zwycięzcę.

   Nagrody - Kategoria Masters i Amatorzy

   • Pierwsze 3 miejsca w każdej kategorii będą nagrodzone pucharami,(medalami) zwycięzca kategorii nagrodą rzeczową (po każdym starcie)
   • Miejsca 1 – 6 dyplomy
   • Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają wodę do picia, kawę, herbatę i gorący posiłek
   • Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu
   • Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach
   • Wszyscy uczestnicy zostają ubezpieczeni przez organizatora (OC, NW)
   • Wyrażam zgodę na publikowanie mojego wizerunku na stronie internetowej Stowarzyszenia „Hrubieszów Na Rowerach”
   • Osoba do kontaktu – Tadeusz Romaszko – Prezes Stowarzyszenia HNR 505-735-101

REGULAMIN MISTRZOSTWA POLSKI WSCHODNIEJ W KOLARSTWIE Jazda Indywidualna Na Czas.

 

 1. Cel imprezy:
  • Popularyzacja masowego kolarstwa i czynna forma wypoczynku.
  • Promocja miasta Hrubieszowa.
  • Promocja Lubelszczyzny.
  • Promowanie wartości sportu i poprawa kondycji.
  • Wyłonienie Mistrzów Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych.
 2. Organizator:
  • Stowarzyszenie „Hrubieszów Na Rowerach”
  • 22-500 Hrubieszów ul.Ciesielczuka 2 Tel. 84/6962381
 3. Współorganizator:
  • Urząd Miasta Hrubieszów
  • Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  • Patronat Honorowy
   Burmistrz Miasta Hrubieszowa - Pani Marta Majewska
   Prezes PZKol Masters - Pan Grzegorz Turkiewicz
 4. Termin i miejsce:
  • 16 lipca 2023r. Gródek - Kosmów – Gródek 19 km
 5. Charakterystyka trasy: teren płaski, nawierzchnia asfaltowa [stan b. dobry]
 6. Zgłoszenia i zasady uczestnictwa:
  • W wyścigu mogą brać udział kolarze zrzeszeni (obowiązuje licencja) i niezrzeszeni (licencja nie obowiązuje)
  • Zapisy odbywać się będą dla zawodników (z licencją) elektronicznie, dla pozostałych w dniu zawodów od godz. 9.00- 11.30 przy hali HOSiR (ul. Ciesielczuka 2, biuro zawodów)
  • Start o godz. 13.00
 7. Sposób przeprowadzania zawodów:
  • Jazda indywidualna na czas
  • Zawodnicy startują co 1 min.
  • wg. kategorii wiekowych, od najsłabszych do najmocniejszych)
  • Czasy mierzone elektronicznie
  • Wyścig odbywać się będzie przy ruchu częściowo ograniczonym, prawą stroną jezdni bez przekraczania osi jezdni, obowiązują przepisy ruchu drogowego.

   Kategorie wiekowe:
   KOBIETY
  • kategoria CK 20 wiek 19-29 lat rocznik 2004-1994
  • kategoria K 30 wiek 30-39 lat rocznik 1993-1984
  • kategoria K 40+ wiek 40 + lat rocznik 1983

   Mężczyźni
  • kategoria CM 20 wiek 19-29 lat rocznik 2004-1994
  • kategoria M 30 wiek 30-39 lat rocznik 1993-1984
  • kategoria M 40a wiek 40-44 lat rocznik 1983-1979
  • kategoria M 40b wiek 45-49 lat rocznik 1978-1974
  • kategoria M 50a wiek 50-54 lat rocznik 1973-1969
  • kategoria M 50b wiek 55-59 lat rocznik 1968-1964
  • kategoria M 60a wiek 60-64 lat rocznik 1963-1959
  • kategoria M 60b wiek 65-69 lat rocznik 1958-1954
  • kategoria M 70a wiek 70-74 lat rocznik 1953-1949
  • kategoria M 70b wiek 75-79 lat rocznik 1948-1944
  • kategoria M 80 wiek 80+ lat rocznik 1943

   Prawo startu mają wszystkie osoby, które dokonają rejestracji oraz uiszczą opłatę startową. Rejestracji należy dokonać elektronicznie, poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie:
   https://www.pomiaryczasu.pl/registration/hrubieszow_na_rowerach___mistrzostwa_polski_wschodniej/ do dnia 15.07.2023 do godz.20.00

   Płatność w formie przelewu podczas procesu rejestracji (e-przelew dotpay)

 8. Postanowienia końcowe:
  Pierwsze miejsca w każdej kategorii będą nagrodzone medalami , zwycięzca kategorii nagrodą rzeczową. Miejsca 1 – 6 dyplomy.
  Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają wodę do picia i gorący posiłek
  Obowiązuje wpisowe Kat.
  Kobiety 80 zł Kat.
  Mężczyzn 100 zł
  • Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu
  • Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach
  • Wszyscy uczestnicy zostają ubezpieczeni przez organizatora (OC, NW) o Wyrażam zgodę na publikowanie mojego wizerunku na stronie internetowej Stowarzyszenia „Hrubieszów Na Rowerach”
  • Uczestnicy zawodów przyjeżdżający dzień wcześniej kwaterują o w hrubieszowskich hotelach oraz agroturystyce na własny koszt.
  • Pojazdy sędziowskie, Organizatora, neutralne pojazdy pomocy technicznej, karetki pogotowia, pojazdy medialne, telewizyjne, prasowe, motocykle będą oznakowane i uprzywilejowane w kolumnie wyścigu zgodnie z przepisami PZKOL.
 9. Uwagi końcowe
  • Zawodnik zobowiązany jest stawić się w boksie startowym, co najmniej dwie minuty przed planowanym czasem startu.
  • W przypadku spóźnienia się zawodnika na start, czas startu zostanie uruchomiony, a spóźnienie zostanie wliczone w oficjalny czasu przejazdu.
  • Spóźnienie na start nie może przekroczyć 30 sekund po planowanym czasie startu.
  • Zawodnik, którego spóźnienie będzie większe, nie zostanie dopuszczony do startu.
  • Czas startu każdego zawodnika dodatkowo zostanie podany na liście startowej.
  • W przypadku wyprzedzania się zawodników na trasie , zabrania się zawodnikowi wyprzedzanemu zajeżdżania drogi zawodnikowi wyprzedzającemu oraz korzystania z tunelu aerodynamicznego.
  • Do wyścigu zostaną dopuszczone tylko osoby na sprawnych rowerach, wyposażone w sztywny kask rowerowy, założony na głowę i zapięty przez cały okres przebywania na trasie wyścigu.
  • Organizator zapewnia opiekę medyczną w postaci ratownika i karetką pogotowia na wezwanie.
  • Ewentualne skargi i zażalenia dotyczące wyników zawodów mogą być wnoszone ustnie lub na piśmie zaraz po ogłoszeniu wyników w biurze zawodów.
 10. Dodatkowy kontakt: Tadeusz Romaszko 505735101 – Prezes HNR.

Założyciele Stowarzyszenia:

Tadeusz Romaszko
http://www.hrubieszownarowerach.pl/images/tadeusz_romaszko.jpg
Marek Watras
http://www.hrubieszownarowerach.pl/images/marek_watras.jpg 

Stowarzyszenie Hrubieszów na rowerach (c)2020, Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem