Archiwum

 

 

Współpraca:     

Sponsorzy:     "ADVENTURE" Artur Kuba

 

HARS Lucjan Hojda, Wolica 12 - Skup Fasoli

__

BIG STAR, 4F - ul. 3-go Maja 2, Hrubieszów

Mistrzostwa Powiatu Hrubieszowskiego w Kolarstwie (jazda parami na czas - mężczyzn) - 03.09.2017 r.
Termin: 3 września 2017r.

Trasa: Białopole - Hrubieszów

Dystans: 24 km


 1. Cel imprezy

  • Popularyzacja kolarstwa szosowego i aktywizacja społeczeństwa.
  • Wyłonienie najlepszych zawodników.
  • Rozpowszechnianie amatorskich zawodów kolarskich w powiecie hrubieszowskim i w Polsce.
 2. Organizator

  • Stowarzyszenie „Hrubieszów Na Rowerach”
  • Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie
  • Urząd Miasta Hrubieszów
  • Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 3. Termin i miejsce zawodów
  Wyścig zostanie rozegrany 3 września 2017r. na trasie:
  Białopole - Hrubieszów
  Start godz. 11:00 / Białopole - parking/
  Meta – Hrubieszów /poligon/
  Długość trasy – 24 km
  Wyścig odbędzie się niezależnie od pogody.

 4. Zgłoszenia
  Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze wyścigu tj. w Hrubieszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w dniu zawodów w godz. od 9:00 do 10:30

 5. Uczestnictwo
  Prawo startu w zawodach mają zawodnicy, którzy ukończyli 15 lat, zawodnicy z licencjami Masters, zawodnicy bez licencji i kolarze turyści. Drużynę tworzy 2 zawodników. Drużyny startują w odstępach 1 minutowych.
  Wpisowe do zawodów wynosi 60 zł od drużyny.
  Niepełnoletni zawodnicy do lat 18 muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Każdy zawodnik dorosły startuje na własną odpowiedzialność, w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych.
  Do startu zostaną dopuszczeni tylko zawodnicy z założonym kaskiem ochronnym.
  Dopuszcza się do udziału rowery specjalistyczne z kierownicą czasową .

 6. Zasady rozegrania zawodów
  Wyścig odbędzie się na trasie przy otwartym ruchu drogowym.
  Uczestników wyścigu obowiązują przepisy kodeksu drogowego i ruch prawostronny.
  Rywalizacja odbędzie się z podziałem na grupy wiekowe.
  I grupa – do 100lat /suma lat 2 zawodników/
  II grupa – ponad 100 lat /jw./

  Każdy uczestnik musi posiadać nr startowy na kierownicy z przodu i na ramie przy widelcu.
  Wyścig zostanie rozegrany zgodnie z przepisami PZKol.

 7. Program zawodów
  Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu zawodów.
  Godz. 9:00 – 10:30 – przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie numerów /HOSiR/
  Godz.10:35 – odprawa techniczna i otwarcie zawodów
  Godz. 11:00 start Białopole
  Godz. 13:00 zakończenie zawodów, wręczenie pucharów /HOSiR/

 8. Nagrody
  Miejsca 1 – 3 puchary dla drużyn w obu kategoriach wiekowych.

 9. Postanowienia końcowe
  Każdy uczestnik otrzyma wodę mineralną i posiłek regeneracyjny.
  Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora i jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
  Każda drużyna ma prawo zgłosić samochód techniczny jadący za drużyną z sędzią technicznym Stowarzyszenia HNR.
  Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku lub kolizji, nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie siły wyższej. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność / w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów/.
  Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu
  w porozumieniu z sędzią głównym wyścigu.
  Wszyscy uczestnicy zawodów zostaną ubezpieczeni OC, NW.
  Osobą odpowiedzialną za w/w imprezę jest Tadeusz Romaszko 505735101


  Hrubieszów, 16.08.2017r.

Copyright (c)2009 Hrubieszów Na Rowerach