Archiwum

 

 

Współpraca:     

Sponsorzy:     "ADVENTURE" Artur Kuba

 

HARS Lucjan Hojda, Wolica 12 - Skup Fasoli

__

BIG STAR, 4F - ul. 3-go Maja 2, Hrubieszów

2017r.

REGULAMIN RAJDÓW ROWEROWYCH

REGULAMIN HRUBIESZOWSKA CZASÓWKA 2017

Lp

Data

Trasa

km

1

29 kwietnia
sobota
Szlak „Tadeusza Kościuszki”

Hrubieszów – Matcze – Uchańka /Kopiec Kościuszki/ - Hrubieszów

50

2

3 maja
środa

Święto Roweru Miasta Hrubieszowa

Jazda z nawrotami

Hrubieszów – ulice miasta

10

3

7 maja
niedziela

Rajd Pamięci Stanisława Łuczkiewicza

Hrubieszów – Nieledew – Zadębce – Chyżowice – Uchanie – Jarosławiec – Teratyn - Hrubieszów

50

4

17 czerwca
sobota

Szlak Staszicowski

Hrubieszów – Moroczyn – Dziekanów – Jarosławiec - Hrubieszów

40

5

29 lipca –
5 sierpnia
sobota

Wyprawa do Leśnego Skarbca – Lasy Janowskie

Hrubieszów – Zamość – Frampol – Janów Lubelski (baza noclegowa)

RAJD ANULOWANY

600

6

10 września
niedziela

Szlak Cerkiewny

Hrubieszów – Dołhobyczów – Sulimów – Dłużniów – Wyżłów – Myców – Chłopiatyn – Liski - Hrubieszów

110

7

30 września
sobota
Szlak Historyczny

Hrubieszów – Gródek – Czumów – Kryłów - Hrubieszów

40

8

1 października
niedziela

Święto Roweru Miasta Hrubieszowa

Jazda z nawrotami

Hrubieszów – ulice miasta

10

 


 

 

 

 

 

 

W 2017 roku przejechaliśmy ... rajdów na dystansie ... kmData

Trasa - nazwa imprezy

km

1 Maja

poniedziałek

I GRAND PRIX HRUBIESZOWA

Teratyn – Hrubieszów (HOSiR)

Jazda indywidualna na czas – (szosa)

14

4 czerwca

niedziela

II GRAND PRIX HRUBIESZOWA

Białopole - Hrubieszów

Jazda indywidualna na czas – (szosa)

24

2 lipca

niedziela

III GRND PRIX HRUBIESZOWA

Teratyn – Hrubieszów

Jazda indywidualna na czas (szosa)

14

16 Lipca

niedziela

Ogólnopolskie Zawody Kolarskie – Start Wspólny

Hrubieszów – Teratyn – Białopole – Żmudź - Hrubieszów

67

3 Września

niedziela

Mistrzostwa Powiatu Hrubieszowskiego (jazda parami – męska)

Białopole - Hrubieszów

Jazda indywidualna na czas – (szosa)

24

17 września

niedziela

IV GRAND PRIX HRUBIESZOWA

Białopole – Hrubieszów (HOSiR)

Jazda indywidualna na czas – (szosa)

Uroczyste zakończenie GRAND PRIX Hrubieszowa

24

23 września

sobota

Mistrzostwa powiatu Hrubieszowskiego

Teratyn – Hrubieszów

Jazda indywidualna na czas – (szosa)

14Imprezy zaprzyjaźnione:


Kalendarz wydarzeń rowerowych 2017 w innych regionach Polski -

Maraton „Piękny Wschód” 30.04 -01.05.2017r.

Lubelska Vuelta 2017 16 - 18.06.2017r.

Czasówka Parczew 14.05.2016r. - termin ruchomy

Czasówka Parczew 17.09.2017r. - termin ruchomy

 

REGULAMIN - GRAND PRIX HRUBIESZOWA – 2017r.

 1. Cel imprezy:
  • Popularyzacja masowego kolarstwa i czynna forma wypoczynku
  • Promocja miasta Hrubieszowa
  • Promocja Lubelszczyzny
 2. Organizator:
  • Stowarzyszenie „Hrubieszów Na Rowerach’’ 22-500 Hrubieszów ul. Ciesielczuka 2 (HOSiR) Tel. 84 696 23 81
 3. Termin i miejsce:
   • Charakterystyka trasy: teren płaski, nawierzchnia asfaltowa [stan b. dobry]
   • Długość trasy - 24 km BIAŁOPOLE - HRUBIESZÓW
   • Długość trasy - 14 km TERATYN - HRUBIESZÓW
  • I Czasówka - 01.05.2017
  • II Czasówka - 04.06.2017r
  • III Czasówka - 02.07.2017r
  • IVCzasówka. – 27.08.2017r.
 4. Zgłoszenia i zasady uczestnictwa:
  • W wyścigu mogą brać udział kolarze zrzeszeni i niezrzeszeni (licencja nie obowiązuje)
  • Zapisy odbywać się będą w dniu zawodów od godz. 9.00- 10.30 przy hali HOSiR lub na starcie do godz. 10:50
  • Start o godz. 11.00 w Teratynie i Białopolu /wg harmonogramu/
 5. Sposób przeprowadzania zawodów:
  • Jazda indywidualna na czas
  • Zawodnicy startują co 1 min.
  • Kolejność startujących będzie losowana
  • Wyścig odbywać się będzie przy ruchu częściowo ograniczonym, obowiązują przepisy ruchu drogowego
 6. Kategorie wiekowe:
  • Kategoria junior - wiek 19 lat i młodsi rocznik 1998
  • Kategoria 0 – wiek 20 - 29 lat i rocznik 1997-1988
  • Kategoria I – wiek 30 – 39 lat rocznik 1987-1978
  • Kategoria II – wiek 40-49 lat rocznik 1977-1968
  • Kategoria III – wiek 50-59 lat rocznik 1967-1958
  • Kategoria IV a– wiek 60 –65 lat rocznik 1957-1952
  • Kategoria IV b – wiek 66 lat wzwyż rocznik 1951
  • V - ponad 70 lat rocznik 1946
  • Kategoria Kobiety bez limitu wiekowego
  • Najlepszy zawodnik z Hrubieszowa
   (Dystans dla wszystkich kategorii wynosi 24 km i 14 km)
 7. Postanowienia końcowe:
  • W zawodach Grand Prix będzie prowadzona punktacja.
   • Punktowane będą 3 starty indywidualne
   • Punktacją objęte będą wszystkie miejsca w kategoriach wiekowych
   • Im – 12pkt, IIm – 10pkt, IIIm – 8pkt, IVm – 7pkt, Vm – 6pkt, VIm – 5pkt, VIIm – 4pkt, VIIIm – 3pkt, IXm – 2pkt, Xm i każdy kto ukończy – 1pkt
   • Suma punktów z wszystkich startów wyłoni zwycięzcę.
  • Pierwsze 3 miejsca w każdej kategorii będą nagrodzone pucharami, zwycięzca kategorii nagrodą rzeczową (po każdym starcie)
  • Miejsca 1 – 6 dyplomy
  • Dodatkowo wśród wszystkich uczestników zawodów losowane będą nagrody rzeczowe
  • Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają gorący posiłek
  • Obowiązuje wpisowe w wysokości 30 zł (od kat. 0 wzwyż)
  • Zwycięzcy w punktacji ogólnej otrzymają nagrody rzeczowe (3 pierwsze miejsca w każdej kategorii)
  • Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu
  • Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach
  • Niepełnoletni zawodnicy do lat 18 muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach
  • Wszyscy uczestnicy zostają ubezpieczeni przez organizatora (OC, NW)


REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO STOWARZYSZENIA „HRUBIESZÓW NA ROWERACH” na rok 2017

 1. Cel imprezy
  • propagowanie zdrowego spędzania wolnych od pracy dni
  • spędzanie zdrowych chwil z rodziną
  • poznawanie „Małej Ojczyzny”
 2. Zasady zachowania uczestników rajdu rowerowego
  • rajd rowerowy odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą
  • zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego
  • podporządkowanie się decyzjom organizatora rajdu
  • ze względu na rekreacyjny charakter rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na
  • trasie rajdu
  • rajd nie jest wyścigiem więc ściganie jest zabronione‼
  • każdy uczestnik winien posiadać sprawny technicznie rower wyposażony zgodnie z obowiązującymi
  • przepisami
  • uczestnicy poruszają się zgodnie z zasadami ruchu drogowego, jadąc w kolumnie należy zachować
  • odległość między rowerami 3-5 m
  • liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15
  • każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w tempie dostosowanym do prędkości innych
  • uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku
  • przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać, należy kontrolować szybkość i hamowanie
  • każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego
  • jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany
  • podczas postoju nie należy tarasować drogi, postoje należy organizować poza jezdnią
  • uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność
 3. Na trasie zabrania się:
  • spożywania alkoholu i innych środków odurzających
  • zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych
  • niszczenia przyrody
  • indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna
  • głośnego zachowywania się
  • zbaczania z trasy rajdu bez zgody organizatora
 4. Odpowiedzialność organizatora
  • organizatorzy rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu,
  • zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich
  • udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną
  • odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie
  • organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody
  • wyrządzone przez uczestników
  • organizator zapewnia pomoc uczestnikom rajd w razie awarii roweru (samochód z przyczepą)
 5. Postanowienia końcowe
  • wszyscy uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na publikacje ich wizerunków w relacjach z przebiegu
  • rajdu zamieszczanych w mediach i materiałach promocyjnych
  • dorośli uczestnicy rajdu płacą wpisowe w wysokości – 5 zł
  • w rajdach wieloetapowych wpisowe regulowane jest oddzielnie
  • informacja o terminie rajdu na stronie internetowej stowarzyszenia i plakatach
Copyright (c)2009 Hrubieszów Na Rowerach